Christian Krohg: Kunstnere

krohgH. Abels Kunstforlag 1891
«Photolith. u. Druck H. Riffarth, Berlin.»

Christian Krohg (1852-1925), norsk maler og forfatter, journalist i Verdens Gang 1890-1910, var en ruvende skikkelse i norsk kunstliv. Han var en av forgrunnsfigurene da naturalismen fikk sitt gjennombrudd i Norge i 1880-årene. Et av hovedverkene er Syg Pige (1881). I årene 1909-1925 var han professor og direktør ved Statens Kunstakademi. Som forfatter er Krohg særlig kjent for sin roman Albertine (1886), en realistisk skildring av prostitusjonen i Kristiania i 1880-årene. Boken ble beslaglagt og Krohg idømt bot.

Christian Krohgs «Kunstnere», serie 1, som det her presenteres utvalgte kapitler av, består av Krohgs tegninger av utvalgte kunstnere med tilhørende tekst. Boken ble utgitt i Kristiania 1891 på H. Abels Kunstforlag. Mange av kapitlene er også å finne i samleverket Kampen for tilværelsen. Hans humor skinner igjennom i mange av disse portrettene og intervjuene, men som humorist er han kanskje mest kjent for fortellingen Paa Isa paa Mjøsa, som Hauk Aabel har udødeliggjort gjennom sine opplesninger.

 

 

 

Send meg gjerne tilbakemeldinger!

www.ludvigskramstad.no er utviklet av Per-Erik Skramstad / Webkommunikasjon.no