Ludvig Skramstad - landskapsmaler

Ludvig Skramstad (1855–1912) er en populær maler. Hans bilder er ofte å finne på auksjoner i Norden og enkelte ganger også i Tyskland, hvor han bodde de siste årene av sitt liv.

På disse sidene har jeg samlet all den informasjon som det er mulig å oppdrive om Ludvig Skramstads liv og verk, enten det er brev han skrev eller mottok, hva venner eller bekjente skrev om ham, eller hvordan kunstnerkollegaer fremstilte ham. De fotografier som finnes, vil også bli gjengitt her.

Ludvig er storebroren til Adolf Skramstad og Ole, og webredaktør Per-Erik Skramstads oldeonkel.

Prisene på hans bilder er i dag ikke avskrekkende, noe som skyldes hans store produksjon. Det høyeste notering vi har registrert, kommer fra auksjonshuset Blomqvist (Høststemning, 1897) med et tilslag på 70.000 NOK. Christian Krohg mislikte Skramstads utvikling sterkt og kom med flengende kritikk av ham i artikkelen Dilettantudstillingen 1887: «Efter denne Udstilling kan man vel ogsaa opgive ethvert Haab om Skramstad, denne forrige Udraaber for den moderne Kunst her i Landet. Elasticiteten i hans Talent er brudt, hvis den nogensinde har existeret. Det blir vist aldrig til andet end «Vintre», hvor han sætter Ludvig Munthes tyske Asfaltsne paa Gerhard Munthes Landskaber.»

 

Ta kontakt hvis du vil bidra med Skramstad-bilder på disse sidene eller hvis du har opplysninger, brev e.l. som kan ha interesse for flere!

Ludvig Skramstad (t.h.) sammen med forfatteren Regine Normann og hennes (på det tidspunktet) ektemann, forfatteren Tryggve Andersen. Året er 1910 og stedet er landsbyen Weyarn i Oberbayern. (© Blemeier, Weyarn)

Om ekteparet Normann/Andersens opphold i Tyskland og møte med Skramstad kan man lese i Liv Helene Willumsens biografi Havmannens datter. Regine Normann – et livsløp.

Christian Krohg beskriver ham som litt av en personlighet. Da han ville intervjue ham i forbindelse med utgivelsen av Kunstnere, svarte Skramstad:

«Du kan skrive at jeg er født i 55, ikke død endda og ærgrer mine Medmennesker.» 

 

 

Send meg gjerne tilbakemeldinger!

www.ludvigskramstad.no er utviklet av Per-Erik Skramstad / Webkommunikasjon.no